پلاک سینه :

این پلاک های شامل اسم ، سمت و لوگو می باشد .

از سه عدد مگنت برای استحکام بیشتر پلاک به روی لباس استفاده می شود .

مگنت ها سبز (safe) می باشد ، یعنی لایه محافظ دارد تا از آسیب الکتریسیته جلوگیری کند .