بسم الله الرّحمن الرّحیم

امروزه با افزایش تعداد و ابعاد مراکز خرید ، توجه به ابزار گرافیک محیطی در مهمترین اولویت ها قرار میگیرد .

گرافیک محیطی علمی است که در چگونگی استفاده از فرمها ، رنگ ، نقشها و تصاویر گوناگون به شکل ماهرانه ، اصولی و برنامه ریزی شده در جهت بهتر ساختن و ساده شدن روابط ، ارتباطات ، ترافیک و هم چنین کامل تر ساختن زیبایــی محیط عمومی مورد بررسی قرار گرفته است . گرافیک محیطی بسیاری از شاخه های گرافیک را شامل میشود . مهمترین آنها عبارتند از نظامهای مسیریابی و گرافیک ساختمان . همه اینها با جنبه های بصری مسیریابی ، همرسانی هویت و اطلاعات و  شکل دهی به ایده مکان سروکار دارند .

سازندگان باید با استفاده از نیروهای متخصص در زمینه های اصول زیبایی شناسی ، جامعه شناسی و روانشناسی ، در طراحی مراکز خرید جذابیتهایی خلق نمایند تا بینندگان را متاثر سازند .

بسیاری از مردم ، مرکز خرید را به همان اندازه که برای خرید بازدید می کنند ، برای گردش هم از آن استفاده میکنند . بسیاری از اوقات موقعیت خرید بر روی فرآیند خرید تاثیر میگذارد .

هم اکنون شهرهای جهان مملو از علائم و نشانه ها هستند . شهرهای مهم جهان در زمینه تجارت و گردشگری با یکدیگر در رقابت هستند و پیوسته در حال یافتن روشها و نشانه های جذابتر و گویاتر برای راهنمایــی و جلب توجه بازدیدکنندگان هستند .

چشمهای جستجوگر مردم در محیط همواره به دنبال اطلاعات مورد نظر می باشند که بتوانند در کمترین مکان و زمان به هدف خود برسانند و از این بابت آرامش ایجاد نمایند .

ادامه دارد …