بسم الله الرّحمن الرّحیم

در چند سال اخیر بیمارستان ها توجه بیشتری به بحث هتلینگ دارند . به همین دلیل باید با ساینیج بیمارستان خود جدی تر برخورد کنند و اهمیت بیشتری به این موضوع بدهند .

در ابتدا توضیح کوتاهی در مورد کلمات ساینیج و هتلینگ میدهیم .

هتلینگ :

به تمام فعالیت های خدماتی، زیستی، رفاهی و حتی ظاهری بیمارستان گفته می شود و

تمام این فعالیت ها نزدیک به خدماتی هستند که کارکنان هتل به مشتریان خود ارائه می دهند.

یک نکته مهم اینکه این فعالیت ها مستقیماً مربوط به درمان بیماران نمی شود و البته در رضایتمندی بیماران

بشدت تاثیرگذار خواهد بود.

ساینیج :

ساینیج یا راهنمایی با کمک از تابلوها و علائم راهنما ، یعنی کمک به ارباب رجوع برای هرچه سریع تر و آسان رساندن آن به مقصد ، خواه این مقصد در یک بیمارستان ، هتل ، فرودگاه و یا فروشگاه باشد .

به این فعالیت همچنین مسیریابی هم میگویند . البته در فضای مجازی اکثر مقاله ها به دیجیتال ساینیج پرداخته اند که بخش کوچکی از مسیریابی می باشد و ساینیج بسیار گسترده تر است .

 

حال که با مفهوم این دو کلمه آشنا شدیم ، به راحتی اهمیت تابلو های راهنما را در هتلینگ بیمارستان ها را متوجه می شویم . تابلوهای راهنما به مراجعه کنندگان کمک میکنند تا در فضای پر استرس بیمارستان با نگاهی کوتاه ، به هدف خود مثلا اورژانس یا اتاق عمل راهنمایی شوند . سریع تر رسیدن به اورژانس ، کاهش تنش و استرس ، کاهش سوال های شفاهی و تجمع های غیر ضروری و … از ویژگی های استفاده از تابلوی راهنمای مناسب در بیمارستان ها است .

ادامه دارد …