از این گونه ساین ها در محوطه بیمارستان ها ( ساینیج بیمارستانی )  ، طبقه همکف مراکز  تجاری ، کنار آسانسور های مراکز اداری و لابی هتل ها استفاده می شود.

مهمترین ویژگی این تابلو های جابجایی آسان و سریع آنهاست ، که از هزینه مجدد برای مشتری جلوگیری می کند .

ابعاد استاندارد تابلوی راهنما طبقات بستگی به تعداد طبقات متفاوت است اما  داشتن هدر و فوتر الزامی است .

Header : ( قسمت بالایی برای معرفی نام مجموعه )

Footer : ( قسمت پایینی تابلو برای شماره تلفن و سایت )