ساین یا تابلو راهنما :

 

برای راهنمایی ارباب رجوع به یک اداره ، برای سرعت بیشتر مسیر یابی در یک بیمارستان ، برای سردرگمی کمتر در یک فرودگاه و برای پرسش های کمتر از مسئولین در یک مرکز تجاری یا دانشگاه ، از تابلوهای راهنما ( ساین ) استفاده می شود . این تابلو ها با توجه به آخرین استانداردها ( مثال عدم بازتاب نور ، غیر قابل اشتعال  ، قابل شست  و شو  و … ) ساخته می شود . یکی از مهمترین ویژگی این تابلوها قبلیت جابجایی سریع و آسان آنهاست .

انواع تابلوهای راهنما :

تابلو دیواری

تابلو آویز

تابلو عمود

توتم ایستاده

راهنمای طبقات

پرچمی

رومیزی