پلاک سینه یا بج سینه :

در ادارات ، بیمارستان ها ، فرودگاه ها ، هواپیمایی ها ، شرکت های دولتی و خصوصی ، برای شناسایی افراد استفاده می شود . برای نگه داری این پلاک ها روی لباس میتوان از مگنت و کلیپس استفاده کرد . همچنین برای شکیل بودن بیشتر روی پلاک ژل قرار میگیرد.

به سه صورت طراحی می شود :

  1. فقط لوگو
  2. اسم و سمت
  3. اسم ، سمت و عکس

به دو صورت تولید می شود :

  1. چاپ روی آلومینیوم آنادایز هلندی
  2. چاپ روی آلومینیوم آنادایز  ایرانی